Onbezorgd bewegen

Het team van Fysiocentrum Wageningen

Bij een lichamelijke therapie zoals fysiotherapie of manuele therapie is het niet alleen van belang dat uw therapeuten de nodige kennis en expertise in huis hebben. Uiteraard is het fijn om van tevoren ook al wat te kunnen lezen over de therapeut. Dat kan op deze pagina.

Ernst Venendaal

  • Fysiotherapie. 
  • Psychosomatische fysiotherapie. 
  • Dispokinesiotherapie. 
  • Manuele lymfedrainage. 
  • Medical taping.

E-mail: venendaal@fysiocentrumwageningen.nl
BIG-nummer: 79035279104


Mijn opleiding fysiotherapie heb ik in Nijmegen gevolgd en ik ben daar in 1982 afgestudeerd. Begin 1983 ben ik begonnen als fysiotherapeut bij Instituut van de Klashorst in het toenmalige Pieter Pauw ziekenhuis te Wageningen en in 1987 ben ik toegetreden als lid van de maatschap. In die tijd heb ik een opleiding gevolgd tot dispokineter, een specialisatie gericht op het behandelen van muzikanten met lichamelijke klachten en speelproblemen. In 1992 heb ik in België de opleiding manuele-lymfdrainage gevolgd, en in 1998 heb ik mijn opleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut in Amsterdam met succes afgesloten. Verder heb ik nog verschillende cursussen gedaan, waaronder medical taping. In 1993 ben ik samen met Ton Wolswinkel, Ineke Koel en Jan Vos de praktijk aan de Geertjesweg begonnen, waar ik nu nog samen met Ton Wolswinkel de maatschap voortzet.

Ton Wolswinkel

  • Fysiotherapie.
  • MSc. manuele therapie.


E-mail: wolswinkel@fysiocentrumwageningen.nl 

BIG-nummer: 19035562704


Na mijn vwo-examen in 1977 heb ik de opleiding fysiotherapie aan de Stichting Utrechtse Paramedische Academie in 1981 afgerond. Vervolgens ben ik in datzelfde jaar gestart met mijn werkzaamheden in het toenmalige Pieter Pauw Ziekenhuis in Wageningen. In 1983 trad ik toe tot de maatschap Instituut van de Klashorst die de fysiotherapie in dit ziekenhuis verzorgde. In 1991 heb ik mijn specialisatie Manuele Therapie aan de Stichting Opleiding Manuele Therapie in Eindhoven afgerond. Samen met Ernst Venendaal, Ineke Koel en Jan Vos startte ik in 1993 de eerstelijnspraktijk Fysiocentrum Wageningen aan de Geertjesweg te Wageningen. Inmiddels zijn Ineke Koel en Jan Vos met pensioen gegaan en bestaat de maatschap uit twee personen. In de jaren negentig was er een speciale samenwerking met Prof. J.M.B.V. de Jong, neuroloog in het AMC. Deze samenwerking had betrekking op het behandelen van patiënten met nekpijn en duizeligheid ten gevolge van een ongeval. In 2014 heb ik mijn Master of Science in de manuele therapie voltooid, waarbij het behandelen van patiënten met nekpijn en duizeligheid weer centraal stond.


Aukje Goverde-Jansen

Functie: Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut (SOMT). 

Specialisaties: ClaudicatioNet, COPD. 
Aanwezig op: maandag, dinsdag(avond), donderdag en vrijdag.
Lidmaatschappen: Geregistreerd in kwaliteitsregister fysiotherapie en manuele therapie, aangesloten bij ClaudicatioNet (kartrekker van de regio Gelderse Vallei), Aangesloten bij het regionale COPD-netwerk.

E-mail: goverde@fysiocentrumwageningen.nl 

BIG-nummer: 49062014204


De opleiding fysiotherapie volgde ik in Utrecht en in 2004 behaalde ik mijn diploma. In 2009 rondde ik de driejarige masteropleiding Manuele therapie af bij de SOMT in Amersfoort. In 2010 ben ik, na eerst ruim vijf jaar werkzaam te zijn geweest in Arnhem, het team van Fysiocentrum Wageningen komen versterken.


Barbara Findenegg

Functie: Algemeen Fysiotherapeut. 

Specialisaties: Bewegingstherapeut, Fitness instructeur, Claudicatiotherapeut, medical taping.
Lidmaatschappen: Geregistreerd in kwaliteitsregister fysiotherapie, Aangesloten bij ClaudicatioNet. 
Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

E-mail: findenegg@fysiocentrumwageningen.nl
BIG-nummer: 99915888804


Mijn carrière is begonnen na het afronden van de opleiding bewegingstherapeut aan de Fontys Hogeschool in 1999. Sindsdien heb ik voornamelijk als enthousiaste sportinstructrice in verschillende sportcentra gewerkt. Om meer kennis te vergaren en mensen beter te kunnen helpen besloot ik in 2008 deeltijd fysiotherapie te gaan studeren. In 2012 studeerde ik af en daarna kwam ik al spoedig bij Fysiocentrum Wageningen terecht. Ik heb mij tot nu toe gespecialiseerd in o.a. Medical taping en gesuperviseerde looptraining via het ClaudicatioNet.

Annika In de Braekt

Functie: Algemeen fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut i.o. 

Aanwezig op: woensdag en vrijdag.
Lidmaatschappen: Centraal kwaliteitsregister (CKR), Schoudernetwerk Gelderse Vallei.

E-mail: indebraekt@fysiocentrumwageningen.nl
BIG-nummer: 79915745804


In 2012 heb ik de opleiding Fysiotherapie in Nijmegen voltooid. Na twee jaar bij verschillende fysiotherapiepraktijken te hebben waargenomen, kon ik in 2014 bij Fysiocentrum Wageningen aan de slag. Naast algemene fysiotherapie is voor mij de uitdaging sporters zo snel en zo goed mogelijk terug te laten keren naar het gewenste sportniveau. Vandaar dat ik in 2016 gestart ben met de masteropleiding Sportfysiotherapie aan de SOMT in Amersfoort. Deze hoop ik in 2019 af te ronden.

Marian Venendaal-Schra

  • Secretaresse.