Onbezorgd bewegen

Fysiocentrum Wageningen helpt u pijnvrij bewegen

Daar gaat hij. Je dacht dat je ‘m net op tijd had zien aankomen. Met veel moeite en pijn versnel je. Toch niet. Al deed je nog zo je best. Vlak voor je neus reed hij weg. Nu sta je daar. De trein, metro, bus of tram op een haar na missen is enorm vervelend. Wat een naar gevoel. Zeker als je zonder pijn wel snel genoeg geweest zou zijn. Laat bewegingsproblemen je niet belemmeren in je dagelijks leven.

Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd bij het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

Neem afscheid van uw pijn en bewegingsklachten 

De therapeuten van Fysiocentrum Wageningen helpen u graag van uw bewegingsklachten af met behulp van een of meerdere van de volgende therapieën:

Bent u benieuwd hoe we uw klachten samen te lijf kunnen gaan? Neem dan contact met ons op.

 

 

Vrij toegankelijk

Ook onze fysiotherapiepraktijk is sinds 2006 vrij toegankelijk. Dit betekent dat u zelf een afspraak kunt maken en geen verwijzing van de huisarts nodig heeft. 

 

Vergoeding

Wilt u weten in hoeverre fysiotherapie bij u vergoed wordt? Lees de polis van uw (aanvullende) verzekering goed door of neem contact op met uw verzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat declaraties direct bij hen ingediend worden. Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de prijzen volgens onze tarievenlijst.

Fysiocentrum Wageningen in vogelvlucht 

Ineke Koel, Ernst Venendaal, Jan Vos en Ton Wolswinkel vormden op 1 januari 1993 een maatschap voor fysiotherapie onder de naam Fysiocentrum Wageningen. In de jaren daarvoor waren zij al gezamenlijk werkzaam in het toenmalige Pieter Pauw Ziekenhuis, één van de fusiepartners van het huidige Ziekenhuis Gelderse Vallei. 


De werkzaamheden bestonden destijds uit het behandelen van een unieke combinatie van de eerste lijn (patiënten verwezen door de huisarts) en de tweede lijn (patiënten in het ziekenhuis), wat veel klinische ervaring en uitgebreid contact met zowel huisartsen als specialisten tot gevolg had.

Op 1 maart 1993 werd het huidige pand aan de Geertjesweg 21 A betrokken en hierna beoefenden de therapeuten van Fysiocentrum Wageningen enkel nog fysiotherapie in de eerste lijn.

In 2000 werd de praktijk vergroot met een uitgebreide oefenruimte. De moderne praktijkuitrusting biedt een scala aan behandelingsmogelijkheden.

Meer over ons team