Fysio Wageningen
Onbezorgd
bewegen

Het team van Fysiocentrum Wageningen

Bij een lichamelijke therapie zoals fysiotherapie of manuele therapie is het niet alleen van belang dat uw therapeuten de nodige kennis en expertise in huis hebben. Uiteraard is het fijn om van tevoren ook al wat te kunnen lezen over de therapeut. Dat kan op deze pagina.

Ernst Venendaal

  • fysiotherapie
  • psychosomatische fysiotherapie
  • dispokinesiotherapie
  • manuele lymfedrainage
  • medical taping

e-mail: venendaal@fysiocentrumwageningen.nl

Mijn opleiding fysiotherapie heb ik in Nijmegen gevolgd en ben daar in 1982 afgestudeerd, begin 1983 ben ik begonnen als fysiotherapeut bij Instituut van de Klashorst in het toenmalige Pieter Pauw ziekenhuis te Wageningen en ben in 1987 toegetreden als lid van de maatschap.In die tijd opgeleid door Van de Klashorst tot dispokineter, specialisatie voor houding en beweging die zich toelegt op het behandelen van muzikanten met lichamelijke klachten en speelproblemen. In Belgie opleiding manuele-lymfdrainage gevolgd in 1992.In 1998 mijn opleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut in Amsterdam met succes afgesloten.Verder nog verschillende cursussen gedaan waaronder medical taping.In 1993 samen met Ton Wolswinkel, Ineke Koel en Jan Vos de praktijk aan de Geertjesweg begonnen, waar ik nu nog samen met Ton Wolswinkel de maatschap voortzet.

Ton Wolswinkel

 

  • fysiotherapie
  • MSc. manuele therapie

 

e-mail: wolswinkel@fysiocentrumwageningen.nl

Na mijn VWO-examen in 1977 heb ik mijn fysiotherapie opleiding aan de Stichting Utrechtse Paramedische Academie in 1981 afgerond. Vervolgens ben ik in datzelfde jaar gestart met mijn werkzaamheden  in het toenmalige Pieter Pauw Ziekenhuis in Wageningen. In 1983 trad ik toe tot de maatschap Instituut van de Klashorst welke de fysiotherapie in dit ziekenhuis verzorgde. In 1991 heb ik mijn specialisatie Manuele Therapie aan de Stichting Opleiding Manuele Therapie in Eindhoven afgerond. Samen met Ernst Venendaal, Ineke Koel en Jan Vos startten wij in 1993 de eerstelijnspraktijk Fysiocentrum Wageningen aan de Geertjesweg te Wageningen. Inmiddels zijn Ineke Koel en Jan Vos met pensioen gegaan en bestaat de maatschap nog maar uit 2 personen. In de 90’er jaren was er een speciale samenwerking met Prof. J.M.B.V. de Jong, neuroloog in het AMC, met betrekking tot het behandelen van patiënten met nekpijn en duizeligheid ten gevolge van een ongeval. In 2014 heb ik mijn Master of Science in de manuele therapie voltooid, waarbij  het behandelen van patiënten met nekpijn en duizeligheid weer centraal stond.

Aukje Goverde-Jansen

Functie:                    Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut (SOMT)

Specialisaties:         ClaudicatioNet, COPD

Aanwezig op:           maandag, dinsdag(avond), donderdag en vrijdag

Lidmaatschappen:  Geregistreerd in kwaliteitsregister fysiotherapie en manuele therapie,                                     aangesloten bij ClaudicatioNet (kartrekker van de regio Gelderse                                           Vallei), Aangesloten bij het regionale COPD-netwerk.

                                                         e-mail: goverde@fysiocentrumwageningen.nl

De opleiding fysiotherapie volgde ik in Utrecht en in 2004 behaalde ik mijn diploma. In 2009 rondde ik de 3-jarige masteropleiding Manuele therapie af bij de SOMT in Amersfoort. Sinds 2010 ben ik na eerst ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest in Arnhem het team van Fysiocentrum Wageningen komen versterken.

Barbara Findenegg

Functie:                      Algemeen Fysiotherapeut

Specialisaties:           Bewegingstherapeut, Fitness instructeur, Claudicatiotherapeut,                                               medical taping

Lidmaatschappen:    Geregistreerd in kwaliteitsregister fysiotherapie, Aangesloten bij                                             ClaudicatioNet

Aanwezig op:             maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

                                                        e-mail: findenegg@fysiocentrumwageningen.nl

Mijn carriere is begonnen als afgestudeerde bewegingstherapeut aan de Fonty’s Hogeschool in 1999. Sindsdien heb ik voornamelijk als enthousiaste sportinstructrice in verschillende sportcentra gewerkt. Om meer kennis te vergaren en mensen beter te kunnen helpen besloot ik in 2008 deeltijd fysiotherapie te gaan studeren. In 2012 studeerde ik af en daarna kwam ik al spoedig bij Fysiocentrum Wageningen terecht. Ik heb mij tot nu toe gespecialiseerd in o.a. Medical taping en gesuperviseerde looptraining via het ClaudicatioNet.

Annika In de Braekt

Functie:                    Algemeen fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut i.o.

Aanwezig op:           woensdag en vrijdag

Lidmaatschappen:  Centraal kwaliteitsregister (CKR), Schoudernetwerk Gelderse Vallei

e-mail: indebraekt@fysiocentrumwageningen.nl

In 2012 heb ik de opleiding Fysiotherapie in Nijmegen voltooid. Na 2 jaar bij verschillende fysiotherapiepraktijken te hebben waargenomen, kon ik in 2014 bij Fysiocentrum Wageningen aan de slag. Naast algemene fysiotherapie is voor mij de uitdaging dat sporters weer zo snel en zo goed mogelijk terug kunnen keren naar het gewenste sportniveau. Vandaar dat ik in 2016 gestart ben met de masteropleiding Sportfysiotherapie aan de SOMT in Amersfoort. Deze hoop ik in 2019 af te ronden.

Marian Venendaal-Schra

  • secretaresse

M. Hendriksen

  • interieurverzorging