fysiotherapie voor musici
Onbezorgd
bewegen

Fysiotherapie bij COPD

U bent door uw huisarts of longarts naar ons verwezen voor longrevalidatie in verband met COPD. Bij COPD zijn de longen beschadigd en is revalidatie geboden. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Door de COPD heeft u minder zuurstof en kunt u beperkt worden bij dagelijkse inspanningen zoals aankleden, lopen, traplopen en bijvoorbeeld boodschappen doen. Klachten bij COPD zijn benauwdheid, kortademigheid, hoesten, vermoeidheid, gewichtsveranderingen en weinig spierkracht.

Chronische Obstructieve Long Ziekte

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën (vertakkingen van de luchtpijp naar de longen) steeds ontstoken. Hierdoor krijg u last van slijmvorming in de longen. Dit zorgt voor benauwdheid. Bij longemfyseem gaan er longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in het bloed komt en de afvalstoffen bij uitademing weer worden afgevoerd. Als er minder longblaasjes zijn, wordt dit proces bemoeilijkt en kun u het benauwd krijgen.

Risicofactoren

De risicofactoren voor het ontstaan van COPD zijn:

  • roken
  • luchtvervuiling
  • schadelijke stoffen (houtstof, lijm en verfdampen)

Ook astma, longontstekingen en andere longziekten kunnen een rol spelen bij het ontstaan van COPD. 

Behandeling van COPD
Fysiotherapie is erop gericht uw fitheid te verbeteren en uiteraard na de revalidatieperiode te behouden. Bij Fysiocentrum Wageningen kunt u een revalidatieprogramma van 3 maanden volgen.

Tijdens de intake brengen we u beperkingen in kaart. Daarnaast worden er vragenlijsten afgenomen, wordt de spierkracht gemeten en u conditie bepaald door middel van een 6-minuten-wandeltest. Na 3, 6 en 12 maanden volgt een evaluatie waarbij de testen herhaald zullen worden. 

Het programma
Het programma bestaat uit conditietraining, krachttraining, ademhalingsoefeningen, het leren omgaan met beperkingen en het aanleren van een gezonde leefstijl. U kunt het programma individueel of in kleine groepjes (2-3 personen) volgen. Patiënten met ernstigere COPD zullen na de 3 maanden therapie vaak 1 tot 2 keer blijven trainen in de praktijk om de lichamelijke gezondheid op peil te houden.

Vergoeding
COPD staat op de lijst van chronische aandoeningen die voor vergoeding van fysiotherapie in aanmerking komen. Fysiotherapie wordt daarom vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Meer weten over prijzen? Bekijk onze tarievenlijst.

Gespecialiseerde therapeuten

Bij Fysiocentrum Wageningen zijn 2 fysiotherapeuten (Aukje Goverde-Jansen en Ernst Venendaal) gespecialiseerd in het behandelen van COPD-patiënten. Zij zijn beiden aangesloten bij de “Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei – COPD”. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel kwalitatief goede en geprotocolleerde fysiotherapeutische zorg te leveren aan COPD-patiënten in de regio Gelderse Vallei. Ook wordt er nauw samengewerkt met huisartsen en praktijkondersteuners dan wel met longartsen en COPD-verpleegkundigen.

Neem voor meer informatie over COPD, longrevalidatie en vergoedingen contact op. Bel 0317-419102 of stuur een e-mail.

Contact met Fysiocentrum Wageningen