Fysio Wageningen
Onbezorgd
bewegen

Fysiocentrum Wageningen helpt u pijnvrij bewegen

Daar gaat hij. Je dacht dat je ‘m net op tijd had zien aankomen. Met veel moeite en pijn versnel je. Toch niet. Al deed je nog zo je best. Vlak voor je neus reed hij weg. Nu sta je daar. De trein, metro, bus of tram op een haar na missen is enorm vervelend. Wat een naar gevoel. Zeker als je zonder pijn wel snel genoeg geweest zou zijn. Laat bewegingsproblemen je niet belemmeren in je dagelijks leven.

Fysiocentrum Wageningen helpt u pijnvrij bewegen

Laat bewegingsproblemen u niet belemmeren in uw dagelijks leven.

Neem afscheid van uw pijn en bewegingsklachten

De therapeuten van Fysiocentrum Wageningen helpen u graag van uw bewegingsklachten af met behulp van een of meerdere van de volgende therapieën:

Bent u benieuwd hoe we uw klachten samen te lijf kunnen gaan? Neem dan contact met ons op.

Vrij toegankelijk

Ook onze fysiotherapiepraktijk is sinds 2006 vrij toegankelijk. Dit betekent dat u zelf een afspraak kunt maken en geen verwijzing van de huisarts nodig hebt.


Vergoeding

Wilt u weten in hoeverre fysiotherapie bij u vergoed wordt? Lees de polis van uw (aanvullende) verzekering dan goed door of neem contact op met uw verzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat declaraties direct bij hen ingediend worden. Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de prijzen volgens onze tarievenlijst.

Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd bij het Centraal Kwaliteits Register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Fysiocentrum Wageningen in vogelvlucht

Ineke Koel, Ernst Venendaal, Jan Vos en Ton Wolswinkel vormden op 1 januari 1993 een maatschap voor fysiotherapie onder de naam Fysiocentrum Wageningen. In de jaren daarvoor waren zij al gezamenlijk werkzaam in het toenmalige Pieter Pauw Ziekenhuis, één van de fusiepartners van het huidige Ziekenhuis Gelderse Vallei.

De werkzaamheden bestonden destijds uit een unieke combinatie van werken in zowel de eerste lijn (patiënten verwezen door de huisarts) als in de tweede lijn (patiënten in het ziekenhuis), hetgeen veel klinische ervaring en uitgebreid contact met zowel huisartsen als specialisten tot gevolg had.

Op 1 maart 1993 werd het huidige pand aan de Geertjesweg 21a betrokken en hierna beoefenden zij enkel nog fysiotherapie in de eerste lijn.

In 2000 werd de praktijk vergroot met een uitgebreide oefenruimte. De moderne praktijkuitrusting biedt een scala aan behandelingsmogelijkheden.